Author:

Browsing all posts of

06.05.2021 / BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumunun (HLPF) 2021 yılı oturumu 6-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilecektir

BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumunun (HLPF) 2021 yılı oturumu BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin (ECOSOC) himayesinde 6-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

HLPF 2021’in gündemi çerçevesinde ilk hafta, hükümetler ve paydaşlar dokuz ayrı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 ve 17) ile bir dizi kesişen konuyu tartışacaktır. Birinci hafta gündeminin önemli başlıklarına aşağıda yer verilmektedir:

  • 7 Temmuz 2021’de, SKA 1 (Yoksulluğa son), 2 (Açlığa Son), 8 (İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme) ve 17 (Amaçlar için ortaklıklar) ele alınacaktır. Tartışmaların teması, "Yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek ve kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomilere doğru dönüşmek için yolumuza nasıl devam etmeliyiz?" olarak belirlenmiştir.
  • 7 Temmuz 2021’deki ikinci oturumda, SKA 12 (Sorumlu tüketim ve üretim), 13 (İklim eylemi) ve 17 (Amaçlar için ortaklıklar) tartışılacaktır. Oturumda, "Tüketimi ve üretimi nasıl yenileyip dönüştürebiliriz ve iklim değişikliğini nasıl ele alıp etkilerini hafifletmeliyiz?" sorusu ele alınacaktır.
  • 8 Temmuz 2021'deki oturum, SKA 3 (Sağlıklı ve kaliteli yaşam), 10 (Eşitsizliklerin azalması), 16 (Barış, adalet ve güçlü kurumlar) ve 17’yi (Amaçlar için ortaklıklar) kapsayacaktır. Oturumun teması, "Nasıl daha barışçıl, eşit ve kapsayıcı toplumlar inşa edebiliriz?" olarak belirlenmiştir.
  • Haftanın geri kalanında SKA’lar üzerinde COVID-19’un etkilerini en aza indirgeyecek politika seçeneklerinin inceleneceği BM Genel Sekreterliğinin 2021 SKA İlerleme Raporu değerlendirilecektir. Bununla birlikte, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nun bir sonraki baskısını hazırlayan bilim insanlarının, bilim, teknoloji ve yeniliği eyleme geçirme konulu bir oturum gerçekleştirmesi beklenmektedir.

HLPF 2021’in ikinci haftasında, ülkelerin SKA uygulamasına ilişkin Gönüllü Ulusal Gözden Geçirmelerine (Voluntary National Review-VNR) yer verilecektir. 12 -15 Temmuz 2021 arasında gerçekleştirilecek oturumlarda 44 ülke Gönüllü Ulusal Gözden Geçirmesini sunacaktır. VNR sunması beklenen ülkeler arasından 9 tanesi ilk kez VNR sunumu yapacak, geriye kalan 25 ülke ikinci kez, 10 ülke de üçüncü kez sunum yapacaktır.

HLPF 2021’in sonucunda 17 Nisan 2021 tarihinde ilk taslağı hazırlanan Bakanlar Bildirisi’nin kabul edilmesi beklenmektedir.

HLPF 2021 ile ilgili detaylı bilgilere https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021 internet adresinden erişilebilirsiniz.

24.02.2021 / UNDESA SKA İyi Uygulamaları Platformu

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (UNDESA) tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) uygulanmasına yönelik iyi örneklerin ve tecrübelerin paylaşılmasına imkân verecek bir platform oluşturulmuştur. Platforma 14 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

Sürece ilişkin ayrıntılı bilgilere https://sdgs.un.org/sdg-good-practices bağlantısı üzerinden ulaşılabilecektir.

 

 

07.07.2020 / BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu (HPLF) 7-16 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ilişkin küresel ölçekte takip ve gözden geçirmenin yapıldığı BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu (High Level Political Forum- HLPF) BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) himayesinde 7-16 Temmuz 2020 tarihlerinde “Hızlandırılmış eylem ve dönüştürücü yollar: sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için on yıllık eylem süreci” temasıyla toplanmıştır. HLPF 2020’nin bakanlar düzeyindeki oturumları 14-16 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

Toplantılar Covid-19 salgını nedeniyle video-konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir.

HLPF 2020'de 47 ülke (26 ilk kez sunum yapan, 20 ikinci kez sunum yapan ve 1 üçüncü kez sunum yapan ülke) SKA’lara ilişkin Ulusal Gönüllü Gözden Geçirme raporlarını sunmuştur.

HLPF 2020 hazırlıkları kapsamında  Forum’da tartışılan temalar konusunda sorumlu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla hazırlanan ve Türkiye’nin ilgili SKA’lardaki 2018-2020 döneminde uyguladığı politikalar, yürüttüğü projeler ve uygulamalardan öne çıkan hususları derleyen “2020 BM Yüksek Düzeyli Sıyası Forum Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2018-2020 Türkiye Gelişmeleri” başlıklı rapora ulaşmak için tıklayınız.

 

15.06.2020 / BM Küresel Mutabakatı (UN Global Compact-UNGC) tarafından düzenlenecek olan 2020 Liderler Zirvesi 15-16 Haziran 2020 tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilecektir

2020 Liderler Zirvesinin devlet ve hükümet başkanları, üst düzey yöneticileri (chief executives), hükümet dışı kuruluşları ve BM liderlerini bir araya getirerek hükümetler, iş dünyası ve diğer paydaşların, BM değerlerini, çok taraflılığın geleceğini ve ilkelere dayalı işlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ilerlemesindeki rolünü tartışmalarına fırsat sunması beklenmektedir. Zirve ile ilgili detaylı bilgiye https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/2020-leaders-summit adresinden erişilebilmekte olup, zirveye ilişkin söz konusu sitede yer alan kavram notunun aslına ve gayrı resmî Türkçe çevirisine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

» BM Global Compact Liderler Zirvesi 2020 Kavram notu  ENG / TR

24.09.2019 / BM Genel Kurulu SKA Zirvesi 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilmiştir

24-25 Eylül 2019’da New York’ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Zirvesi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 SKA’nın uygulanmasındaki ilerlemenin ülke liderleri tarafından izlendiği ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirildiği bir toplantı olmuştur. Etkinlik, Eylül 2015'te 2030 Gündemi'nin kabul edilmesinden bu yana düzenlenen SKA'larla ilgili ilk BM zirvesiydi. Zirve sonucunda 15 Ekim 2019 tarihli “Sürdürülebilir Kalkınma İçin On Yıllık Eyleme ve Sonuç Almaya Yönelik Hazırlık” başlıklı bir siyasi bildiri kabul edilmiştir. Dünya liderleri SKA’ları 2030 yılına kadar erişmek için on yıllık bir eylem çağrısında bulundular.

Zirveye ilişkin detaylı bilgiye https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit adresinden erişebilirsiniz.

Siyasi bildirinin aslına ve gayrı resmî Türkçe çevirisine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

» BM SKA Zirvesi 2019 Siyasi Bildiri ENG / TR


×