2022 BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu (HLPF) 5-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilmiştir

2022 BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu (HLPF) BM Ekonomik ve Sosyal Konseyin (ECOSOC) himayesinde 5-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. HLPF 2022’nin ana teması “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin Uygulamasında ilerlerken Korona Virüs (COVID-19) sonrası toparlanma” olarak belirlenmiştir.

HLPF 2022’nin gündemi çerçevesinde ilk hafta, 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) (SKA 4, SKA  5, SKA 14, SKA 15 ve SKA 17) odağında SKA ilerlemesine ilişkin tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, küresel ölçekte devam eden krizlerle birlikte COVID-19 etkilerinin azaltılmasına yönelik çabalara odaklanılmış, krizlerden çıkış ve toparlanmaya yönelik politikaların pandeminin SKA’lar üzerindeki olumsuz etkilerini nasıl tersine çevirebileceği ve ülkeleri 2030 Gündeminin vizyonunu gerçekleştirme yoluna nasıl taşıyabileceği ortaya konulmuştur.

HLPF 2022’de ayrıca, 44 ülke SKA uygulamasına ilişkin Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporlarını   (Voluntary National Review-VNR) sunmuştur. VNR sunan ülkeler arasında 11’i ilk defa VNR sunumu yapmış, diğer 28 ülke ikinci, 3 ülke üçüncü, 4 ülke ise dördüncü kez sunum yapmıştır.

HLPF 2022’in sonunda Bakanlar Bildirisi kabul edilmiş olup söz konusu bildiriye https://hlpf.un.org/sites/default/files/2022-07/HLPF%202022%20MD%2013%20July.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir.

HLPF 2022 ile ilgili detaylı bilgilere https://hlpf.un.org/2022 internet adresinden erişilebilir.


×