2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle “Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu” kurulmuştur

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) uygulanmasını ulusal düzeyde takip edilmesini ve koordinasyonunu sağlayabilmek amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı başkanlığında; tüm bakanlıkların ilgili bakan yardımcıları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarından oluşan Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu 19.07.2022 tarihli ve 31897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulmuştur.

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile ilgili detaylı bilgilere https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/CumhurbaskanligiGenelgeleri/20220719-12.pdf adresinden erişilebilir.


×