[smartslider3 slider="1"]

TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
"SKA ve Yapılı Çevre: Türkiye’nin Geçtiğimiz Dönemlerdeki Çabaları ve
Türkiye’deki Güncel Gelişmeler" başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
"SKA'ların Ulusal Politikaya Entegrasyonu:
Türkiye'nin Deneyimleri" başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
"SKA için Mimarlık" başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
İkinci Bakü Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'nda Başkan Yardımcımız
Sayın Kutluhan TAŞKIN açılış konuşmasını gerçekleştirmiştir
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
UNESCAP Yedinci Güney ve Güneybatı Asya SKA Forumu'a
Başkanlığımız uzmanları sunumlarıyla katkı sağlamıştır
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle
“Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu” kurulmuştur
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
5 Temmuz 2022 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve İtalyan Hükümeti Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı
arasında sürdürülebilir kalkınma alanında işbirliği Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştır
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
UNDESA SKA İyi Uygulamaları Platformu
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
  Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019 yayınlandı
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve
Göstergeleri adlı yayına ulaşmak için tıklayınız.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve
Göstergeleri adlı yayına ulaşmak için tıklayınız.
Ülkemizin Ortak Hedefler için Sağlam Temeller başlıklı İkinci Ulusal Gözden Geçirme Raporu
2019 HLPF’de sunulmuştur.
İngilizce rapora ulaşmak için tıklayınız.
Türkçe rapora ulaşmak için tıklayınız.
Ülkemizin Ortak Hedefler için Sağlam Temeller
başlıklı İkinci Ulusal Gözden Geçirme Raporu
2019 HLPF’de sunulmuştur.
İngilizce rapora ulaşmak için tıklayınız.
Türkçe rapora ulaşmak için tıklayınız.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında Türkiye için politika, mevzuat, kurumsal çerçeve ve proje konularındaki gelişimi ortaya koyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında Türkiye için politika, mevzuat, kurumsal çerçeve ve proje konularındaki gelişimi ortaya koyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI

×