[smartslider3 slider="1"]

TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ilişkin küresel ölçekte takip ve gözden geçirmenin yapıldığı BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu (High Level Political Forum- HLPF) BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) himayesinde 7-16 Temmuz 2020 tarihlerinde “Hızlandırılmış eylem ve dönüştürücü yollar: sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için on yıllık eylem süreci” temasıyla gerçekleştirilmiştir
Ülkemizin Ortak Hedefler için Sağlam Temeller başlıklı İkinci Ulusal Gözden Geçirme Raporu
2019 HLPF’de sunulmuştur.
İngilizce rapora ulaşmak için tıklayınız.
Türkçe rapora ulaşmak için tıklayınız.
Caption Text4 Ülkemizin Ortak Hedefler için Sağlam Temeller
başlıklı İkinci Ulusal Gözden Geçirme Raporu
2019 HLPF’de sunulmuştur.
İngilizce rapora ulaşmak için tıklayınız.
Türkçe rapora ulaşmak için tıklayınız.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında Türkiye için politika, mevzuat, kurumsal çerçeve ve proje konularındaki gelişimi ortaya koyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında Türkiye için politika, mevzuat, kurumsal çerçeve ve proje konularındaki gelişimi ortaya koyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
  Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2018 yayınlandı
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
BM Küresel Mutabakatı (UN Global Compact-UNGC) tarafından düzenlenecek olan 2020 Liderler Zirvesi 15-16 Haziran 2020 tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecektir BM Küresel Mutabakatı (UN Global Compact-UNGC) tarafından düzenlenecek olan 2020 Liderler Zirvesi 15-16 Haziran 2020 tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecektir
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
TÜRKİYE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI

×