Sürdürülebilir Kalkınma Proje Duyurusu


Duyuru

 

 Bakanlığımız tarafından doğrudan alım yöntemiyle çalışılması planlanan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi" projesi teklifleri değerlendirilmiştir" Projenin Yürütme Komitesi tarafından tüm teklifler detaylıca incelenmiş ve neticede belirlenen kriterler çerçevesinde proje yürütücüsünün TSKB Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. (Escarus) firması olmasına karar verilmiştir.

Proje Hakkında

 

  • "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durumu Analizi Projesi" ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında mevcut durum analizinde, 17 amaç ve 169 hedef için Türkiye’nin mevcut durumu ortaya konulması amaçlanmaktadır.
  • Proje kapsamında 10. Kalkınma Planı, sektörel politika ve strateji belgeleri ve yıllık programlar gibi ulusal dokümanlar, mevzuat, kurumsal yapı, göstergeler bazında ilerlemeler ile ilgili kurumlar ve akademi-STK-iş dünyasının gerçekleştirdiği proje ve programlar analiz edilecek, boşluklar tespit edilerek politika önerileri geliştirilecektir.
  • Proje sonucunda, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Raporu” adı altında somut bir çıktı üretilecektir.

Proje’nin temel bileşenleri şunlardır:

  1. Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Gelişimi:  Dünya’da sürdürülebilir kalkınma konseptinin ele alınmaya başlandığı dönemden beri günümüze kadar ülkemizde ve dünyada gerçekleşen gelişmeler değerlendirilecektir.
  1. Türkiye’de SDG’ler Bağlamındaki Temel Eğilimlerin Tespiti: Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ele alınmaya başlandığı 2000 yılından itibaren günümüze kadar her bir Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SDG) kapsamındaki temel eğilimlerin belirlenerek ülkemizin gelişimi OECD, G-20 ve AB ülkeleri ile karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilecektir.
  1. Mevzuat İncelemesi: SDG uygulamaya aktarılması ile ilgili mevcut yasal altyapının yeterliliği değerlendirilecektir.
  1. Kurumsal Çerçevenin Değerlendirilmesi: SDG’lerin hayata geçirilmesine yönelik kurumsal çerçevenin ve uygulamada rolü olacak paydaşların değerlendirilmesi yapılacaktır.
  1. Politikaların Değerlendirilmesi: Kalkınma Planı, sektörel politika ve strateji belgeleri ve yıllık programlar gibi ulusal dokümanlar her bir hedef için gözden geçirilerek boşluk analizi yapılacaktır.
  1. Proje ve Faaliyet Stokunun Değerlendirilmesi: SDG’ler ile ilgili hâlihazırda devam eden ve hedeflerin hayata geçirilmesine doğrudan katkı sağlayabilecek kritik öneme sahip projelerin ve programların analizi yapılacaktır.
  1. Değerlendirme ve Politika Önerileri: Her bir SDG için ortaya konulan mevzuat, politika, kurumsal boşlukları ve eksikliklerin giderilmesine yönelik politika önerileri geliştirilecektir.


×